Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol

Gwasanaethau diduedd a phroffesiynol ledled Cymru a Lloegr.

I Berchenogion Tai

Ydych chi'n ymestyn, yn adnewyddu neu'n adeiladu eich cartref? Mae rheoli adeiladu'n rhoi tawelwch meddwl i chi – cewch chi weld yma sut gallwn ni eich helpu chi.

I Weithwyr Proffesiynol

Gallwn ni weithio gyda chi ar eich prosiectau i'ch arwain chi drwy'r rheoliadau adeiladu, o ddylunio hyd at gwblhau.

I Aelodau

Adnoddau technegol, dysgu a chymwysterau, marchnata, safonau, ISO a gwasanaethau cynghori awdurdodau lleol.

Pam dewis yr LABC?

Mae'r LABC yn gasgliad o holl arbenigedd, sgiliau ac adnoddau rheoli adeiladu dros 3,000 o weithwyr proffesiynol sy'n gweithio ar draws pob awdurdod lleol yng Nghymru a Lloegr. Rydyn ni'n gweithio gyda pherchenogion tai, dylunwyr, gweithwyr adeiladu proffesiynol a gwneuthurwyr i sicrhau bod prosiectau adeiladu'n bodloni'r safonau a ddiffinnir yn y rheoliadau adeiladu.

Mae gwneud pethau'n iawn mor hawdd ag LABC!

Canllawiau a dogfennau'r Rheoliadau Adeiladu

Mae'r Rheoliadau Adeiladu yn sicrhau bod pob adeilad yn ddiogel, yn iach, yn gynhwysol ac yn perfformio'n dda.

Mae ein hadran canllawiau yn cynnwys y set lawn o Ddogfennau Cymeradwy Cymraeg a Saesneg, adnoddau technegol ac arbenigedd i helpu â'ch prosiectau adeiladu ac i fodloni gofynion y Rheoliadau Adeiladu.

Cysylltu â ni

Mae ein rhwydwaith cenedlaethol o syrfewyr yn darparu gwasanaethau rheoli adeiladu i chi yn lleol. Rydyn ni'n ddiduedd, ac rydyn ni yma i'ch amddiffyn chi. 

What services can LABC provide for you?

We provide a variety of important services ranging from fire risk assessments and engineering to energy and sustainability advice, testing and calculations. Working through local councils allows us to offer competitive rates and an efficient, attentive service. We're here to help.

Building Regulations guidance and documents

The Building Regulations ensure all buildings are safe, healthy, inclusive and high-performing.

Our guidance section includes the full suite of English and Welsh Approved Documents, technical resources and expertise to help with your building projects and meeting the requirements of the Building Regulations.