Skip to main content

Rydych yma

Sut i ddefnyddio ein gwefan

Sut i ddefnyddio ein gwefan

Mae aelodau’r cyhoedd, cwsmeriaid busnes neu weithwyr proffesiynol yn gallu gwneud y canlynol:

  • Lleoli’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am safle drwy roi’r cod post dan Dod o hyd i’ch awdurdod lleol
  • Dod o hyd i wybodaeth drwy edrych yn Cyngor am brosiectau adeiladu. Mae’r cyngor wedi’i rannu’n adrannau i berchenogion tai, penseiri lleol, adeiladwyr a chontractwyr ac adeiladwyr tai, ac mae adran debyg ar gyfer adeiladau amhreswyl hefyd. Mae hyn yn golygu y gallwch ddod o hyd i wybodaeth am bob math o brosiectau o addasu atigau i dai newydd, ac o adeiladau addysg i stadia.
  • Mae gwasanaethau a chynlluniau’r LABC i helpu ein cwsmeriaid busnes lleol neu genedlaethol wedi’u disgrifio yn Ein gwasanaethau. Mae’r adran hon yn rhoi sylw i bopeth yr ydym yn ei gynnig gan gynnwys: ymgynghori, gwasanaethau gwerth ychwanegol, gwarantau, cynlluniau cofrestru.
  • Mae Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu’r LABC yn cael sylw yn ein hadran Gwobrau.  Mae hon yn cynnwys y calendr blynyddol o bob digwyddiad, yn ogystal â gwybodaeth am sut i ymgeisio neu brynu tocynnau. Mae enwebiadau rhestr fer ac enillwyr blaenorol hefyd wedi’u rhestru.
  • Mae aelodau’r LABC a chyfranogion yn gallu mewngofnodi i’r rhan breifat i Aelodau
  • Mae adnoddau technegol manwl, gwaith ymchwil, dogfennau polisi, hyfforddiant ac eitemau newyddion ar gael yn ein hadrannau Canolfan wybodaeth a Newyddion a safbwyntiau
  • Gallwch hefyd gael gwybod mwy am reolaethi adeiladu ar ein sianel YouTube – gan gynnwys fideos i berchenogion tai ac adeiladwyr. Bydd y rhestr chwarae hon yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am reolaethi adeiladu a sut mae’n eich helpu chi.