Skip to main content

Rydych yma

Pam defnyddio Rheolaeth Adeiladu Awdurdod Lleol?

Pum rheswm pam mae rheolaethi adeiladu awdurdodau lleol yn rhoi tawelwch meddwl i chi

  • Rydym yn gweithio i awdurdodau lleol ac yn annibynnol, felly mae ein cyngor yn ddiduedd bob amser.
  • Mae ein rhwydwaith yn cynnwys pob awdurdod lleol, sy’n cynrychioli cyfanswm o 3,000 o syrfewyr adeiladu proffesiynol a staff cymorth technegol. Mae hyn yn golygu ein bod ni’n gallu rhoi cymorth lleol cyflym i unrhyw gwsmer yn unrhyw le a gweithio’n rheolaidd gyda chynllunwyr, swyddogion cadwraeth, swyddogion mynediad, y gwasanaethau tân, priffyrdd a sefydliadau eraill os oes angen eu cyfraniad.
  • Mae rheolaethi adeiladu awdurdodau lleol yn wasanaeth dielw ac rydym yn cynnig ffioedd cystadleuol am wneud gwaith da iawn. Rydym ar gael bob amser, hyd yn oed pan fydd pethau’n anodd neu rywbeth annisgwyl yn digwydd.
  • Mae’r LABC yn gweithio gyda chynhyrchwyr, cyrff masnach, sefydliadau proffesiynol a chyrff cydnabyddedig eraill i sicrhau bod safonau wedi’u diffinio’n dda ac yn hawdd eu defnyddio.
  • Rydym yn darparu hyfforddiant a chyngor gan gynnwys arweiniad di-dâl, datblygiad proffesiynol parhaus a digwyddiadau hyfforddiant i helpu i addysgu ein cwsmeriaid a gwella eu gwaith. Rydym hefyd yn darparu cymorth a chyngor yn uniongyrchol i berchenogion tai.

Y Rheoliadau Adeiladu a rheolaethi adeiladu

Mae’r rheoliadau adeiladu wedi’u diffinio gan lywodraethau Cymru a Lloegr. Yn gyffredinol, mae’r rheoliadau’n sicrhau y bydd adeiladau newydd, addasiadau, adnewyddiadau ac estyniadau – adeiladau domestig neu fasnachol – yn ddiogel, yn iach ac yn cyflawni eu diben yn dda. Mae rheoliadau manwl ar gyfer pynciau penodol gan gynnwys: uniondeb adeileddol, diogelwch tân, hygyrchedd, perfformiad ynni, perfformiad acwstig, amddiffyn rhag disgyn, diogelwch trydan a nwy. Maent hefyd yn gosod safonau ar gyfer draenio, awyru, amddiffyn rhag i ddŵr lifo i mewn ac amddiffyn rhag halogiad gan gynnwys nwyon methan a radon.  

Gweld y dogfennau cymeradwy sef dogfennau arweiniad y Rheoliadau Adeiladu