Skip to main content

Rydych yma

Gweithio gyda'r LABC

Yn yr LABC, rydym yn frwdfrydig iawn am reoli adeiladu ac yn ymroddedig i fuddsoddi mewn datblygu staff presennol a newydd-ddyfodiaid i'r diwydiant.

Bydd gweithio fel rhan o dîm rheoli adeiladu awdurdod lleol yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau ymarferol, rhyngbersonol a datrys problemau yn ogystal â'ch gwybodaeth dechnegol a'ch arbenigedd. Yma, gallwch gael gwybod pam mae Izabela wrth ei bodd â'i gwaith...

Beth am ddarganfod beth sydd gan yrfa mewn rheoli adeiladu awdurdod lleol i'w gynnig, neu ewch yn syth i'n tudalen swyddi rheoli adeiladu i weld y swyddi gwag diweddaraf yn rhwydwaith yr LABC.