Skip to main content

Rydych yma

Paratoi Adeiladau

Mae ein timau rheolaethi adeiladu awdurdod lleol yn ymgymryd â miloedd o brosiectau paratoi adeiladau bob blwyddyn. Mae paratoi adeiladau’n gallu bod yn waith syml ond mae’n aml yn dechnegol heriol ac yn mynnu dealltwriaeth fanwl o adeiladu a strategaethau tân. Mae ein timau awdurdod lleol yn deall y materion cymhleth sy’n gysylltiedig â pharatoi adeiladau a gallwn eich arwain chi a’ch tîm i sicrhau’r broses fwyaf diogel a syml; oherwydd ein gwybodaeth leol a’n cofnodion o’r archif, nid oes gan yr un sefydliad arall arbenigedd technegol mor eang a dwfn, na’r gallu i helpu i gyflawni eich prosiect mor llwyddiannus.

Cyn dechrau prosiect, bydd arnoch angen cyngor proffesiynol ynglŷn â chynlluniau eich gwaith adeiladu. Dylech geisio cyngor proffesiynol i lunio cynlluniau eich gwaith adeiladu. Gallwch chwilio yn Sefydliad Siartredig y Technolegwyr Pensaernïol neu Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain am gysylltiadau yn eich ardal.

Bydd angen cais rheoliadau adeiladu ar gyfer eich datblygiad. I gwblhau eich datblygiad, efallai y bydd angen rhai, neu’r cyfan, o’r canlynol hefyd (nid yw’r rhestr hon yn hollgynhwysol):

Astudiaeth Achos: Pencadlys Ewropeaidd Lend Lease, 20 Sgwâr Triton..

I gael mwy o wybodaeth am unrhyw beth uchod, cysylltwch â Martin Taylor yn martin.taylor@labc.co.uk neu drwy ffonio Lorna Stimpson yn 07525 967226.

Mae’r LABC hefyd yn darparu nifer o wasanaethau eraill gan gynnwys:
HyfforddiantManylion cofrestredig  -  Gwasanaethau datrysiadau tân  -  Gwasanaethau ymgynghori LABCDod o hyd i’ch awdurdod lleol  -  Ffurfio partneriaeth â’r tîm LABC o’ch dewis