Skip to main content

Rydych yma

Beth yw’r Rheoliadau Adeiladu?

Caiff Rheoliadau Adeiladu yn Lloegr eu gwneud dan Ddeddf Adeiladu 1984 a chânt eu newid a’u diweddaru’n rheolaidd. Mae’r rheoliadau’n ofynion gweithredol sylfaenol i helpu pobl i gydymffurfio â’r Dogfennau Cymeradwy a gynhyrchir gan y Llywodraeth sy’n cynnig mwy o arweiniad ac yn dangos ffyrdd safonol o sicrhau cydymffurfiad. Nid oes rhaid i chi ddilyn y canllawiau’n fanwl yn y rhan fwyaf o achosion; yn aml, gall pensaer neu dechnegydd pensaernïol awgrymu datrysiadau eraill sydd yr un mor dderbyniol i gytuno arnynt â’ch syrfëwr rheolaethi adeiladu.

Beth mae’r Dogfennau Cymeradwy’n ei gynnwys?

Mae’r ‘Dogfennau Cymeradwy’ hyn wedi’u rhannu’n 13 rhan:

Rhan A – Sadrwydd adeileddol

Rhan B – Rhagofalon tân

Rhan C – Atal lleithder a halogion rhag mynd i’r adeilad

• Rhan D – Sylweddau gwenwynig

Rhan E – Gallu waliau a lloriau rhwng anheddau i atal sain

Rhan F – Awyru ystafelloedd cyfanheddol a gwagleoedd heb eu gwresogi

Rhan G – Hylendid a chyflenwad dŵr

Rhan H – Draenio a gwaredu gwastraff

Rhan J – Offer gwresogi

Rhan K – Grisiau, rampiau a gardiau gan gynnwys gwydro

Rhan L – Cadwraeth tanwydd a phŵer

Rhan M – Mynediad i adeiladau a chyfleusterau i bobl anabl

Rhan P – Diogelwch trydanol