Skip to main content

Rydych yma

Cysylltu â’r Tîm Gwobrau

Mae Tîm Gwobrau’r LABC yn rheoli’r gwobrau ar ran y rhanbarthau canlynol:

  • Gogledd Orllewin
  • Gogledd
  • Gorllewin Canolbarth Lloegr
  • Gorllewin Lloegr
  • Dwyrain Canolbarth Lloegr
  • Llundain
  • Canolog
  • De Orllewin a
  • De Ddwyrain

I gael mwy o wybodaeth am y gwobrau hyn, cysylltwch â Thîm Gwobrau’r LABC yn awardsenquiries@labc.co.uk neu ffoniwch ni ar 0207 091 6869 / 0207 091 6873