Skip to main content

Rydych yma

Archwiliadau mynediad

Yn wahanol i lawer o ymgynghorwyr mynediad eraill, mae ein haseswyr i gyd yn syrfewyr rheolaethi adeiladu awdurdod lleol sy’n arbenigo mewn dylunio adeiladau newydd ac ailwampio adeiladau sy’n bodoli eisoes, lle mae hygyrchedd yn gydran allweddol, felly gallwch fod yn siŵr ein bod yn ddigon cymwys a phrofiadol.

Gan fod ein holl ymgynghorwyr mynediad yn syrfewyr adeiladu, gallwch fod yn siŵr bod gennym y wybodaeth angenrheidiol am adeiladu i ddeall yn llawn beth yw goblygiadau ein hargymhellion o ran ymarferoldeb a chost.

Rydym yn rhoi argymhellion clir, diamwys sy’n canolbwyntio ar addasiadau rhesymol, gan leihau gwaith costus a diangen.

Llenwch y ffurflen hon i gael dyfynbris, neu os hoffech drafod ein gwasanaethau’n fanylach:

E-bostiwch: consult@labc.uk.com i ofyn am ddyfynbris neu ffoniwch 020 7091 6868.