Skip to main content

Rydych yma

Acwsteg

ACWSTEG -  profi, ymgynghori, arolygon sŵn a dirgrynu

Mae Acwsteg LABC yn cynnig gwasanaeth Profi Ynysu Sain Achrededig UKAS* fel sy’n ofynnol gan Ddogfen Gymeradwy E (2003) y Rheoliadau Adeiladu. Rydym hefyd yn gallu darparu gwasanaethau dylunio ac ymgynghori, arolwg sŵn a dirgrynu ynghyd â chyngor a chymorth i gael caniatâd cynllunio os yw sŵn a dirgrynu’n broblem; rydym wedi cynrychioli llawer o gleientiaid mewn ymchwiliadau cyhoeddus ac Apeliadau ac rydym yn arbenigo mewn cynnig cyngor tystion arbenigol mewn achosion ymgyfreitha.

Cwynion am sŵn a dirgrynu

Mae Acwsteg LABC yn gallu cynghori ynglŷn â niwsans sŵn naill ai o safbwynt yr achwynydd neu’r sawl sy’n achosi’r sŵn. Mae’r gwasanaethau’n cynnwys:

 • Mesur ac asesu sŵn yn erbyn y Safonau Prydeinig presennol BS4142
 • Cynnig cyngor fel tystion arbenigol ynglŷn â lleihau a rheoli sŵn offer diwydiannol a masnachol
 • Monitro sŵn cefndir a ffynonellau sŵn penodol yn hirdymor.
 • Monitro triechelog o gyflymder gronynnau brig dirgryniad a gwerthoedd dos dirgryniad digwyddiad (VDV).
 • Astudiaethau o effaith rheilffyrdd.
 • Diflastod twmpathau buanedd (dirgryniad a sŵn mewn anheddau preswyl)
 • Ymateb dynol i ddirgryniad: asesiadau’n unol â BS6472.
 • Meini prawf difrod / ymateb adeiladau’n unol â BS7385.
 • Astudiaethau o effaith dirgryniad yn unol â gofynion cynllunio
 • Cyngor lliniaru dirgryniad ar gyfer materion dirgryniad a phroblemau sŵn wedi’i ailbelydru o osodiadau M ac E mewn adeiladau.
 • Monitro sŵn a dirgrynu adeiladu a chytundebau adran 60.
 • Monitro dirgryniad tonffurf llawn neu histogram (siart stribed).
 • Monitro sŵn 24 awr gan gynnwys yr holl baramedrau ystadegol a seiliedig ar ynni (LA01, LA10, LA90, LAeq, SEL ac ati).
 • Adroddiadau technegol i ddangos cydymffurfiad â chyfyngiadau sŵn a dirgrynu y cytunwyd arnynt (Adran 60, Cyfyngiadau Cynllunio ac ati).
 • Rhagfynegi sŵn

Cysylltwch â ni ar 020 7091 6868 i ofyn am ddyfynbris neu i drafod eich datblygiad. Rydym yn wirioneddol gystadleuol, ac mae ein statws UKAS* yn sicrhau hyder yn y gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu

*Noise.co.uk (UKAS 2694)