Skip to main content

Rydych yma

Asesiadau risg tân

Tîm asesu risg tân yr LABC sydd wedi cael achrediad FRACS

Cafodd ein gwasanaeth asesu risg tân ei sefydlu i gynnig gwell diogelwch i’r cyhoedd drwy ddarparu gwasanaeth cymwysedig, cymwys sy’n atebol i’r cyhoedd a fydd yn cynorthwyo i yrru masnachwyr anonest allan o’r farchnad hon.

Mae aseswyr risg tân anwybodus sydd heb gael hyfforddiant yn gallu achosi canlyniadau trychinebus. Rydym yn osgoi’r trap masnachol o gysylltu asesiadau â gwerthu cyfarpar ac arwyddion diogelwch tân. Rydym yn disgwyl i’n holl aseswyr ystyried yr effaith weithredol ar wasanaethau a chyllid ein cleient wrth wneud eu hargymhellion.

Achrediad FRACS

Mae gan Ymgynghori’r LABC dros 120 o aseswyr risg tân cymwysedig yng Nghymru a Lloegr, sy’n golygu mai hwy yw’r tîm asesu risg tân mwyaf yn y DU sydd wedi cael achrediad FRACS.

Mae gan ein tîm brofiad helaeth o reoli diogelwch tân mewn amrywiaeth eang o fathau o adeiladau gan gynnwys llety tai gwarchod, blociau swyddfeydd, canolfannau hamdden, depos, llyfrgelloedd a blociau fflatiau preswyl. Maent yn deall strategaeth tân ac adeiladu o ddylunio i adeiladu; maent yn gallu canfod lle mae diogelwch tân gwreiddiol wedi’i golli oherwydd newidiadau neu waith cynnal a chadw gwael; maent hefyd yn deall cyfyngiadau adeiladau presennol o wahanol oedrannau a sut i gyflawni a chynnal lefel resymol a digonol o ddiogelwch wrth eu defnyddio.

Rydym yn gweithio i nifer mawr o dimau gwasanaethau eiddo awdurdod lleol i asesu a rheoli eu portffolios gan gynnwys Cyngor Dosbarth St Albans, Cyngor Dinas Hull, Cyngor Dosbarth Ashfield a Chyngor Dosbarth Gogledd Kesteven.

Darllenwch ein papur diweddaraf amYmchwiliad Tŷ Lakanal

E-bostiwch: consult@labc.uk.com neu llenwch y ffurflen hon i ofyn am ddyfynbris neu ffoniwch 020 7091 6868