Skip to main content

Rydych yma

Peirianneg Tân

Mae peirianneg tân yn golygu defnyddio egwyddorion gwyddonol a pheirianyddol, rheolau [Codau], a barn arbenigol yn seiliedig ar ddealltwriaeth o ffenomena ac effeithiau tân ac o ymateb pobl i dân a’u hymddygiad.

Mewn rhai achosion, gall dyluniadau elwa o strategaeth a modelau tân manylach i ategu neu gyfiawnhau rhai agweddau ar y dyluniad. Mae ein peirianwyr tân yn arbenigwyr ar bob math o fodelu tân, gan gynnwys modelu mwg dynameg hylif gyfrifiadurol (CFD), dadansoddi gwacáu, peirianneg tân adeileddol a dadansoddi pelydriad.

Drwy ddylunio adeiladau mewn modd cyfannol, mae ein peirianwyr tân yn gallu rhoi hyder i’r tîm dylunio i fwrw ymlaen gan wybod y bydd yr awdurdodau tân a rheoli adeiladu’n cymeradwyo’r datrysiad sydd wedi’i ddewis.

Mae gan syrfewyr rheolaethi adeiladu a pheirianwyr tân i gyd brofiad helaeth ym maes peirianneg tân a dylunio ac asesu strategaeth tân.

Mae pob un o’n peirianwyr tân wedi cwblhau gradd neu PhD mewn peirianneg (neu gymhwyster tebyg arall) ac wedi cael blynyddoedd o brofiad o ymdrin â gwahanol fathau o adeiladau gan gynnwys:

• Canolfannau adwerthu/siopa
• Gorsafoedd rheilffordd
• Meysydd awyr
• Ysgolion a phrifysgolion
• Ysbytai
• Cartrefi gofal
• Preswyl
• Carchardai
• Stadia chwaraeon

E-bostiwch: consult@labc.uk.com neu llenwch y ffurflen hon i ofyn am ddyfynbris neu ffoniwch 020 7091 6868