Skip to main content

Rydych yma

Manylion Cofrestredig

Manylion Cofrestredig LABC – sicrhau cydymffurfiad

Mae Manylion Cofrestredig yr LABC yn broses ardystio untro sy’n profi cydymffurfiad â rheoliadau a safonau adeiladu ledled Cymru, Lloegr a’r Alban. Mae cofrestru eich cynnyrch, eich system neu eich math o dy â’r LABC yn cynyddu hyder y diwydiant a hefyd yn codi proffil eich cwmni.

Manylion Cofrestredig yw’r unig gynllun o’i fath a gefnogir gan bob awdurdod lleol. Mae’n gallu gwneud y canlynol:

  • Helpu i sicrhau derbyniad gan bob awdurdod lleol ledled Cymru, Lloegr a’r Alban.
  • Cynyddu hyder y diwydiant ym mherfformiad ac addasrwydd pob cofrestriad.
  • Gwneud y broses rheoli adeiladu’n gyflymach, yn haws ac yn rhatach drwy symleiddio’r broses gyflwyno.
  • Darparu llyfrgell barod o systemau a chynhyrchion sydd wedi’u harchwilio’n drwyadl i bennwyr..
  • Sicrhau cymeradwyaeth haws i warantau adeileddol oherwydd ein cysylltiad â’n cydweithwyr yn adran Gwarantau’r LABC.

Penseiri, pennwyr ac adeiladwyr

Dilynwch y ddolen i weld pa systemau, datrysiadau neu fathau o adeiladau sydd â chofrestriad LABC cyfredol..

Gwneuthurwyr a dosbarthwyr

I weld mwy o wybodaeth, cysylltwch ag aelod o’n tîm Manylion Cofrestredig ar 0207 091 6865 neu anfonwch e-bost i rd@labc.co.uk

I wneud cais am Fanylion Cofrestredig, llenwch ein ffurflen gais ar-lein fer.