Skip to main content

Rydych yma

Federation of Master Builders

FMB logo

FMB

Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr (FMB) yw'r gymdeithas fasnach adeiladu fwyaf yn y Deyrnas Unedig. Ers 75 mlynedd, mae Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr wedi hybu gwelliant parhaus mewn safonau adeiladu. Mae'r FMB yn gwneud mwy na chynnal archwiliadau syml a rhoi sgorau. Yn lle hynny, rydym yn arolygu ac yn archwilio ein haelodau'n annibynnol er mwyn darparu prawf credadwy o ansawdd eu gwaith.

Gall perchenogion tai ddefnyddio gwasanaeth Dod o Hyd i Adeiladwr yr FMB i ddod o hyd i Feistr Adeiladwr wedi'i archwilio a'i arolygu. Mae pob aelod yn gallu cynnig gwarant ar ei waith a manteisio ar gontractau di-dâl yr FMB. Mae aelodau hefyd yn gallu cael cymorth busnes gan Gyfarwyddwr FMB lleol, ffonio llinellau cymorth i gael cyngor arbenigol a chael hyfforddiant i helpu i dyfu eu busnes. Felly, fel aelod, byddwch yn gwybod y caiff eich busnes ei gefnogi a'i hyrwyddo. Ac fel perchennog tŷ byddwch yn gwybod eich bod yn gweithio gyda'r bobl iawn.

Mae'r FMB yn falch o weithio mewn partneriaeth â'r LABC i sicrhau y cynhelir y safonau uchel y mae'r diwydiant adeiladu wedi dod i'w disgwyl. Fel rhan o'r bartneriaeth, mae aelodau'r FMB yn elwa o allu ymuno â Chynllun Awdurdod Partner yr LABC yn ogystal â chael cyfoeth o gyngor technegol drwy'r LABC.

Chwiliwch am yr arwydd hwn y gallwch ymddiried ynddo i wneud eich profiad adeiladu'n well.