Skip to main content

Rydych yma

Home&Build

Screenshot of Home&Build website
Sgrinlun o wefan Home&Build

Mae'r wefan Home&Build yn helpu perchenogion tŷ a dylunwyr i wneud y canlynol: 

  • Cael y wybodaeth ddiweddaraf am reoliadau adeiladu a materion cynllunio

  • Dod o hyd i gynghorau lleol a chrefftwyr lleol ledled Cymru a Lloegr​

  • Cael gwybodaeth ac ysbrydoliaeth wrth gynllunio prosiectau domestig

 

  • Deall pa reoliadau a safonau adeiladu sy'n berthnasol i'w prosiect
     
  • A sut i gysylltu â thîm eu hawdurdod lleol

Maent hefyd yn cynnig awgrymiadau i greu cartrefi delfrydol a dod o hyd i grefftwyr, dylunwyr a defnyddiau – gan gynnwys cyngor ynglŷn â sut i ddefnyddio contractau ar gyfer cyflenwyr a chontractwyr.

Mae Home&Build yn falch o noddi Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu'r LABC.​

Ymweld â gwefan Home&Build