Skip to main content

Rydych yma

Jewson

Jewson logo Mae gan Jewson dros 600 o ganghennau ledled y wlad, ac maent ar flaen y gad o ran cyflenwi pren a defnyddiau adeiladu cynaliadwy. Mae Jewson yn dathlu 180 mlynedd o gyflenwi defnyddiau adeiladu a chefnogi'r grefft drwy gynnig ystod eang o ddefnyddiau a chynhyrchion o safon, o eitemau hanfodol craidd bob dydd i'r dyfeisiadau cynaliadwy diweddaraf. Yn ogystal â phren a defnyddiau adeiladu, mae gan Jewson hefyd ganolfannau arbenigol ar gyfer tirlunio, saernïaeth, ynysiad, llogi offer, brics, ceginau ac ystafelloedd ymolchi ledled y wlad.

Fel yn yr LABC, mae'r cwsmer yn ganolog i bopeth y mae Jewson yn ei wneud. Mae eu staff cyfeillgar a gwybodus yn ceisio darparu'r gwasanaeth gorau posibl i'w cwsmeriaid.  Mae Jewson yn cydnabod bod gan bob cwsmer ei anghenion arbenigol ei hun. Felly, maent yn cynnig gwasanaeth wedi'i deilwra i fodloni gofynion unigol a chynorthwyo miloedd o gwsmeriaid â'u nwyddau adeiladu. Defnyddiwch y dolenni isod i gysylltu â Jewson am y gwasanaethau y maent yn eu cynnig i:

  • Adeiladwyr tai
  • Y sector cyhoeddus
  • Hunanadeiladu

Dyma eu gwefan.