Skip to main content

Rydych yma

Polypipe Terrain

Polypipe Terrain yn cynnig cyfuniad o ddatrysiadau draenio uwchlaw'r ddaear, cyflenwadau dŵr oer a phoeth, gwresogi, awyru a rheoli dŵr. Mae'r datrysiad cyfunol hwn yn cynnwys ystod gynhwysfawr o gynhyrchion a systemau ar gyfer adeiladau masnachol fel ysbytai, gwestai, canolfannau hamdden, stadia chwaraeon, canolfannau adwerthu, adeiladau cyhoeddus a swyddfeydd yn ogystal â fflatiau mewn tyrau uchel lle mae ansawdd, amrywiaeth a systemau cyfannol yn allweddol bwysig i ddylunwyr a gosodwyr. Maent hefyd yn falch o noddi Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu'r LABC.

The smart solution for local authorities

Polypipe live stack replacement service

Video: Amnewid Staciau Byw

ERTHYGL BLOGAmnewid Staciau Byw

MANYLION COFRESTREDIG YR LABC

Manylyn Cofrestredig yr LABC: ​Llawes Atal Tân a Choler Dân
Manylyn Cofrestredig yr LABC: Domus – Ynysu Thermol Pibellau

Cyrsiau HYFFORDDIANT LABC – cynhelir ar y cyd â Polypipe TERRAIN

Draenio - Uwch
Draenio - Rhan Un

ERTHYGL BLOGDatrys materion thermol wedi'u hachosi gan bibellau