Skip to main content

Rydych yma

Our sponsors

Fel mudiad aelodaeth dielw, mae'r LABC yn chwilio am noddwyr priodol i gefnogi ein gwaith marchnata, cysylltiadau cyhoeddus, lobïo a hyfforddiant. Mae ein noddwyr hefyd yn cefnogi ein digwyddiadau rhanbarthol a chenedlaethol drwy gydol y flwyddyn gan gynnwys sioeau teithio technegol rhanbarthol misol, ein cynhadledd flynyddol, digwyddiadau hyfforddiant amrywiol ac wrth gwrs Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu'r LABC.

Gallwch ddysgu mwy am ein noddwyr:

FMB Home&Build  

FMB - Federation of Master Builders logo

 
InstaGroup Jewson  
 
LABC Acoustics LABC Warranty
Polypipe Terrain TLX Insulation

Rydym yn cyfyngu ar gyfleoedd i noddi am ddau reswm: i sicrhau mwy o botensial i'r noddwyr ac i ychwanegu gwerth i'n haelodau a'u cleientiaid. I gael mwy o wybodaeth am noddi, cysylltwch â Martin Taylor, Cyfarwyddwr Masnachol yr LABC, drwy anfon e-bost i martin.taylor@labc.co.uk neu drwy ffonio 07766493885.