Skip to main content

Rydych yma

Structural Warranties

Mae Gwarantau’r LABC yn gweithio gyda Rheolaethi Adeiladu’r Awdurdod Lleol yn unig i ddarparu ystod lawn o warantau adeileddol a gwarantau cartref newydd ar gyfer prosiectau preswyl a masnachol. Os ydych yn ddatblygwr cenedlaethol, yn gontractwr masnachol, yn adeiladwr tai profiadol, yn gymdeithas dai neu’n adeiladu tŷ eich breuddwydion eich hun, mae Gwarantau’r LABC yn darparu’r gwasanaeth priodol ar eich cyfer.

Drwy ddewis Gwarantau’r LABC, rydych yn elwa o archwiliadau risg wedi’u teilwra gan rwydwaith cenedlaethol o arolygwyr profiadol, yn gweithio ochr yn ochr â thîm rheoli adeiladu eich awdurdod lleol. Mae’r dulliau rheoli risg pwrpasol hyn wedi caniatáu i Warantau’r LABC ddod yn hoff ddewis darparwr gwarantau datblygwyr o bob maint; o hunanadeiladwyr i rai o ddatblygwyr mwyaf y wlad.

Mae pob cynllun Gwarant LABC wedi’i gefnogi gan yswirwyr gradd ‘A’ ac yn cael ei dderbyn gan brif fanciau a chymdeithasau adeiladu’r Deyrnas Unedig. Mae hyn yn darparu diogelwch, amddiffyniad a thawelwch meddwl i ddatblygwyr ac i brynwyr.

Mae manylion llawn ar gael ar wefan Gwarantau’r LABC neu gellir eu lawr- lwytho yn y pamffledi ‘Canllaw i’r gwasanaethau’.

I drafod unrhyw wasanaethau Gwarantau’r LABC, ffoniwch neu e-bostiwch ein tîm partneriaid busnes pwrpasol a all eich arwain drwy’r broses. Caiff rheolwr cyfrif ymroddedig ei neilltuo i chi i gefnogi eich gofynion busnes.

Gwarantau’r LABC 2 Shore Lines Building Shore Road Birkenhead Wirral CH41 1AU Ff: 0845 054 0505 E: enquiries@labcwarranty.co.uk G: www.labcwarranty.co.uk