Skip to main content

Rydych yma

Gwestai a hamdden

Mae syrfewyr rheolaethi adeiladu awdurdodau lleol yn gymwysedig ac yn brofiadol iawn – mae ein rhwydwaith o 3000 o syrfewyr yn golygu bod gennym yr arbenigedd sydd ei angen i ymdrin ag unrhyw brosiect. Boed yn westy boutique bach, yn stadiwm chwaraeon neu’n gadwyn genedlaethol, bydd ein cyfraniad cynnar yn ychwanegu gwerth go iawn at y broses ddylunio. Rydym yn deall bod angen penderfyniadau amserol a chyson, a bod pwysau i gyflawni pethau ar amser ac o fewn cyllidebau.

Cyn dechrau prosiect, bydd arnoch angen cyngor proffesiynol ynglŷn â chynlluniau eich gwaith adeiladu. Dylech geisio cyngor proffesiynol ynglŷn â llunio cynlluniau eich gwaith adeiladu. Gallwch chwilio yn Sefydliad Siartredig y Technolegwyr Pensaernïol neu Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain am gysylltiadau yn eich ardal.

Bydd angen cais rheoliadau adeiladu ar gyfer eich datblygiad. I gwblhau eich datblygiad, efallai y bydd angen rhai, neu’r cyfan, o’r canlynol hefyd (nid yw’r rhestr hon yn hollgynhwysol):

Astudiaeth Achos: Butlin’s, Wave Hotel, Bognor Regis, Sussex..

I gael mwy o wybodaeth am unrhyw beth uchod, cysylltwch â Martin Taylor yn martin.taylor@labc.co.uk neu drwy ffonio Lorna Stimpson yn 07525 967226.

Mae’r LABC hefyd yn darparu nifer o wasanaethau eraill gan gynnwys:
HyfforddiantManylion cofrestredig  -  Gwasanaethau datrysiadau tân  -  Gwasanaethau ymgynghori LABCDod o hyd i’ch awdurdod lleol  -  Ffurfio partneriaeth â’r tîm LABC o’ch dewis