Dechrau ar eich prosiect adeiladu

Bydd yr adnoddau hyn yn eich helpu chi i ddechrau ar eich prosiect newydd.

Beth yw’r rheoliadau adeiladu?
Cefndir o beth ydyn nhw a phryd mae eu hangen nhw.
Y gwahaniaeth rhwng caniatâd cynllunio a rheoliadau adeiladu
Teimlo'n ddryslyd? Gadewch i ni esbonio.
Sut mae'r broses rheoli adeiladu'n gweithio?
Sut mae'r broses rheoli adeiladu'n gweithio?
Oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer y prosiect hwn...?
Ydych chi'n cynllunio gwaith ar estyniad, ystafell wydr, garej neu addasiad atig? Gallwch chi gael gwybod a oes angen cymeradwyaeth rheoli adeiladu.
What project are you planning on?
Find the information you need before starting your project and make sure everything goes to plan.
Pa fath o gais rheoliadau adeiladu sydd ei angen arna'i?
Cynlluniau Llawn, Hysbysiadau Adeiladu, ceisiadau ôl-weithredol – cewch chi weld yma pa un sydd ei angen arnoch chi.