Hyfforddiant a chymwysterau

Cyrsiau hyfforddiant datblygiad proffesiynol parhaus, diplomâu a gradd BSc Anrhydedd yr LABC yw'r unig gyrsiau sy'n cael eu diweddaru'n barhaus gan arbenigwyr y diwydiant i gyd-fynd â newidiadau i'r rheoliadau adeiladu. O ganlyniad, rydyn ni wedi ein sefydlu ein hunain fel safon y diwydiant yn gyflym – nid dim ond i weithwyr proffesiynol rheoli adeiladu, ond hefyd i gynllunwyr, dylunwyr, penseiri, syrfewyr, adeiladwyr tai a datblygwyr.

Looking to get ahead in your career?

Read more about the qualifications available to develop your knowledge and prove your competency.

Cymwysterau rheoli adeiladu

Beth am gael golwg ar y diplomâu a'r Radd Prentisiaeth Rheoli Adeiladu sydd ar gael i bobl â diddordeb mewn gyrfa ym maes rheoli adeiladu?

LABC CPD training courses

We provide high quality, easily accessible, great value training for building professionals both online and face to face delivered by industry experts.

Beth sydd ar y calendr

Mae ein calendr yn dangos y cyrsiau hyfforddiant, y digwyddiadau a'r cynadleddau sydd ar y gweill gennym yn ôl math o ddigwyddiad, ardal, a dyddiad.

Digwyddiadau arbennig

Gwybodaeth am ddigwyddiadau a chynadleddau cysylltiedig ag adeiladu a rheoli adeiladu sydd ar y gweill gan sefydliadau heblaw'r LABC.

Aelodaeth o'r CIOB drwy'r LABC

Sut i gael statws aelodaeth siartredig o'r CIOB, gyda neu heb radd.

Cwestiynau cyffredin am hyfforddiant

Oes gennych chi gwestiwn am unrhyw gwrs hyfforddiant neu gynhadledd gan yr LABC? Gallwch chi chwilio am yr ateb yma.

Cynadleddau

Mae'r LABC yn cynnal cynadleddau achlysurol i'r diwydiant, gan ddod ag arbenigwyr at ei gilydd i rannu'r newyddion a'r datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant â phawb.