Gwobrau

Popeth am wobrau Rhagoriaeth Adeiladu'r LABC, gan gynnwys sut i ymgeisio am wobr ranbarthol, archebu eich lle yn y Rownd Derfynol Fawr, categorïau a meini prawf beirniadu, enillwyr y gorffennol a llawer mwy... 

(Oes arnoch chi angen gorffen eich cynnig am wobr? Ewch i Submittable: http://bit.ly/2FusD2e)

Rownd Derfynol Fawr 2018
Enillwyr teilwng gwobrau'r LABC, archebwch eich tocynnau ar gyfer Rownd Derfynol Fawr 2018!
Ynglŷn â gwobrau'r LABC
Gallwch chi ganfod pam dylech chi gynnig am wobrau'r LABC eleni.
Cwestiynau cyffredin am wobrau'r LABC
Oes gennych chi gwestiwn am Wobrau'r LABC? Mae eich ateb yma.
Dyddiadau cau rhanbarthol y gwobrau
Gallwch chi ddarganfod y dyddiad cau yn eich rhanbarth chi a dechrau cyflwyno eich cynigion ar gyfer 2018!
Ffurflen gynnig ranbarthol 2018
Gallwch chi gynnig cwmni, unigolyn neu brosiect i gael gwobr Rhagoriaeth Adeiladu Rhanbarthol yr LABC.
Categorïau, beirniadu a phwy sy'n gymwys
Gallwch chi gael gwybod gofynion cymhwysedd eleni, y categorïau a'r meini prawf beirniadu.