Yn well gyda'n gilydd

Rhwymo'r tîm

Mae'r LABC ynghyd ag adeiladwyr proffesiynol yn gweithio gyda chleientiaid i gynnal edau aur ansawdd.

Mae gennyn ni berthynas weithredol â'r canlynol:

  • Datblygwyr
  • Penseiri a dylunwyr
  • Peirianwyr proffesiynol
  • Syrfewyr meintiau
  • Contractwyr
  • Rheolwyr portffolios eiddo
  • Rheolwyr prosiectau
  • Pa bynnag sector rydych chi'n gweithio ynddo yn y diwydiant adeiladu, gallwn ni roi cyngor rhagweithiol a gwasanaeth proffesiynol o'r radd flaenaf.

No matter which sector of the construction industry you work in, we'll provide proactive advice and a top-notch professional service.

Gyda'n cymorth ni, gallwch chi gadw'r edau aur yn gyfan drwy eich prosiect i gyd.

Mae mor hawdd ag LABC...

Regulation of Higher Risk Buildings

The Building Safety (Regulators Charges) Regulations 2023

Building Control Professional Competence Validation Assessments

The BSCF is a Community Interest Company that provides independence and impartiality when assessing and validating the competence of the building control profession.

I ddatblygwyr

Mae ein timau Rheoli Adeiladu profiadol yn gallu rhoi cyngor a chefnogaeth ynglŷn â'r rheoliadau adeiladu a gwasanaethau ymgynghori hollbwysig eraill sy'n ymwneud ag amrywiaeth eang o brosiectau, mawr neu fach.

Cynlluniau cofrestru

Mae gennyn ni dri chynllun â'r bwriad o symleiddio'r broses adeiladu i gynhyrchwyr, gosodwyr, datblygwyr, syrfewyr rheoli adeiladu a defnyddwyr terfynol adeiladau:

Gwasanaethau LABC

Mae angen nifer o gyfrifiadau, tystysgrifau, gwiriadau a phrofion i ategu cais Rheoliadau Adeiladu.

Gall Ymgynghori'r LABC drefnu'r rhain drwy gynghorau lleol am brisiau masnachol cystadleuol heb amharu ar annibyniaeth y broses o asesu'r cynllun ac archwilio'r safle.

Hyfforddiant a chymwysterau

Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau DPP, gan gynnwys rheoliadau adeiladu i ddylunwyr, penseiri a rhagnodwyr, adeileddau peryglus, tân, draenio a rheoli digwyddiadau cyhoeddus. Rydyn ni hefyd wedi cyflwyno Diplomâu Syrfewyr Rheoli Adeiladu a byddwn ni'n cynnig cwrs Gradd Anrhydedd.

Canllawiau Rheoliadau Adeiladu

Dogfennau Cymeradwy a chanllawiau ychwanegol i Gymru a Lloegr, llyfrgell adnoddau, archif dogfennau yn ogystal â ffocws ar beth sy'n bwysig ym myd rheoli adeiladu.

Gwasanaeth lleol, yn genedlaethol

Bydd ein rhwydwaith cenedlaethol o dros 3,000 o weithwyr rheoli adeiladu proffesiynol yn eich arwain â'n harbenigedd lleol, gan roi cyngor diduedd am y rheoliadau adeiladu am bris cystadleuol.

Site inspection app

Our new LABC app means you no longer need to wait until you’re back in the office to book your inspection. You can do it through your phone or tablet using our free, simple to use site inspection app.

 

Hwb Safonau'r Adeiladwyr Proffesiynol

Cofrestrwch am ddim ar ein Hwb Safonau i gael cynnwys sydd wedi'i guradu'n arbennig fel: fideos, safbwyntiau a barnau, adroddiadau ac ymchwil, dadansoddiadau o faterion yn ymwneud â safonau, cyfleoedd DPP a mwy.