Dechrau ar eich prosiect adeiladu

Bydd yr adnoddau hyn yn eich helpu chi i ddechrau ar eich prosiect newydd.

Beth yw’r rheoliadau adeiladu?
Cefndir o beth ydyn nhw a phryd mae eu hangen nhw.
Oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer y prosiect hwn...?
Ydych chi'n cynllunio gwaith ar estyniad, ystafell wydr, garej neu addasiad atig? Gallwch chi gael gwybod a oes angen cymeradwyaeth rheoli adeiladu.
Sut mae'r broses rheoli adeiladu'n gweithio?
Sut mae'r broses rheoli adeiladu'n gweithio?
Y gwahaniaeth rhwng caniatâd cynllunio a rheoliadau adeiladu
Teimlo'n ddryslyd? Gadewch i ni esbonio.
Rhestr gyflym o brosiectau lle bydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu
Rhestr o brosiectau y bydd angen i chi ymgeisio ar eu cyfer.
Gwneud cais rheoli adeiladu ar-lein
Gallwch chi gyflwyno hwn yn uniongyrchol i'ch awdurdod lleol a dilyn ei hynt.
Sut i osgoi adeiladwyr diegwyddor
Sut i ddewis yr adeiladwr iawn a chadw eich prosiect ar y llwybr cul.
Hunanadeiladu
Sut gallwn ni eich helpu chi i adeiladu cartref eich breuddwydion.
Pa fath o gais rheoliadau adeiladu sydd ei angen arna'i?
Cynlluniau Llawn, Hysbysiadau Adeiladu, ceisiadau ôl-weithredol – cewch chi weld yma pa un sydd ei angen arnoch chi.
Help - ges i ddim caniatâd i fy ngwaith adeiladu!
Sut i gael cymeradwyaeth rheoli adeiladu ar ôl i'r gwaith gael ei wneud.
Pa safonau sy’n berthnasol i sefydliadau sy’n gwneud gwaith rheoli adeiladu?
A sut mae’r rhain yn eich helpu chi?
Sut i drefnu archwiliad safle
Gallwch chi ddarganfod sut i drefnu eich archwiliad safle rheoli adeiladu.