Yn well gyda'n gilydd

Rhwymo'r tîm

Mae'r LABC ynghyd ag adeiladwyr proffesiynol yn gweithio gyda chleientiaid i gynnal edau aur ansawdd.

Mae gennyn ni berthynas weithredol â'r canlynol:

  • Datblygwyr
  • Penseiri a dylunwyr
  • Peirianwyr proffesiynol
  • Syrfewyr meintiau
  • Contractwyr
  • Rheolwyr portffolios eiddo
  • Rheolwyr prosiectau
  • Pa bynnag sector rydych chi'n gweithio ynddo yn y diwydiant adeiladu, gallwn ni roi cyngor rhagweithiol a gwasanaeth proffesiynol o'r radd flaenaf.

No matter which sector of the construction industry you work in, we'll provide proactive advice and a top-notch professional service.

Gyda'n cymorth ni, gallwch chi gadw'r edau aur yn gyfan drwy eich prosiect i gyd.

Mae mor hawdd ag LABC...

Hwb Safonau'r Adeiladwyr Proffesiynol

Cofrestrwch am ddim ar ein Hwb Safonau i gael cynnwys sydd wedi'i guradu'n arbennig fel: fideos, safbwyntiau a barnau, adroddiadau ac ymchwil, dadansoddiadau o faterion yn ymwneud â safonau, cyfleoedd DPP a mwy.

I ddatblygwyr

Mae ein timau Rheoli Adeiladu profiadol yn gallu rhoi cyngor a chefnogaeth ynglŷn â'r rheoliadau adeiladu a gwasanaethau ymgynghori hollbwysig eraill sy'n ymwneud ag amrywiaeth eang o brosiectau, mawr neu fach.

Cynlluniau cofrestru

Mae gennyn ni dri chynllun â'r bwriad o symleiddio'r broses adeiladu i gynhyrchwyr, gosodwyr, datblygwyr, syrfewyr rheoli adeiladu a defnyddwyr terfynol adeiladau:

Gwasanaethau LABC

Mae angen nifer o gyfrifiadau, tystysgrifau, gwiriadau a phrofion i ategu cais Rheoliadau Adeiladu.

Gall Ymgynghori'r LABC drefnu'r rhain drwy gynghorau lleol am brisiau masnachol cystadleuol heb amharu ar annibyniaeth y broses o asesu'r cynllun ac archwilio'r safle.

Hyfforddiant a chymwysterau

Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau DPP, gan gynnwys rheoliadau adeiladu i ddylunwyr, penseiri a rhagnodwyr, adeileddau peryglus, tân, draenio a rheoli digwyddiadau cyhoeddus. Rydyn ni hefyd wedi cyflwyno Diplomâu Syrfewyr Rheoli Adeiladu a byddwn ni'n cynnig cwrs Gradd Anrhydedd.

Canllawiau Rheoliadau Adeiladu

Dogfennau Cymeradwy a chanllawiau ychwanegol i Gymru a Lloegr, llyfrgell adnoddau, archif dogfennau yn ogystal â ffocws ar beth sy'n bwysig ym myd rheoli adeiladu.

Gwasanaeth lleol, yn genedlaethol

Bydd ein rhwydwaith cenedlaethol o dros 3,000 o weithwyr rheoli adeiladu proffesiynol yn eich arwain â'n harbenigedd lleol, gan roi cyngor diduedd am y rheoliadau adeiladu am bris cystadleuol.