Getting started on your building project

Homeowner or small builder? These resources will help you get your new building project off the ground. Visit Front Door for more information.

Beth yw’r rheoliadau adeiladu?
Cefndir o beth ydyn nhw a phryd mae eu hangen nhw.
Y gwahaniaeth rhwng caniatâd cynllunio a rheoliadau adeiladu
Teimlo'n ddryslyd? Gadewch i ni esbonio.
Sut mae'r broses rheoli adeiladu'n gweithio?
Sut mae'r broses rheoli adeiladu'n gweithio?
Oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer y prosiect hwn...?
Ydych chi'n cynllunio gwaith ar estyniad, ystafell wydr, garej neu addasiad atig? Gallwch chi gael gwybod a oes angen cymeradwyaeth rheoli adeiladu.
What project are you planning on?
Find the information you need before starting your project and make sure everything goes to plan.
Pa fath o gais rheoliadau adeiladu sydd ei angen arna'i?
Cynlluniau Llawn, Hysbysiadau Adeiladu, ceisiadau ôl-weithredol – cewch chi weld yma pa un sydd ei angen arnoch chi.