LABC Services

Here's a list of services that we can provide for your project – let us take care of it.

For LABC Consult terms and conditions click here.

Gwasanaethau acwstig
Bodloni gofynion Dogfen Gymeradwy E (2003) â phrawf sain wedi'i gynnal gan adran Acwsteg yr LABC.
Profion gwasgedd aer
Mae profi aerglosrwydd neu wasgedd aer yn ddull o fesur faint o aer sy'n gollwng i mewn ac allan o adeilad.
Gwasanaethau ynni
Mae ein syrfewyr wedi cael hyfforddiant arbenigol i ddarparu'r amrywiaeth ehangaf o gyngor, profion a chyfrifiadau ym meysydd egni a chynaliadwyedd.
Gwarantau strwythurol
Mae Gwarant LABC yn cynnig amrywiaeth o warantau strwythurol, o gartrefi newydd unigol i gynlluniau tai mawr.
Ymgeisio ar-lein
Gallwch chi ddefnyddio'r Porth Cynllunio i gyflwyno eich cais rheoli adeiladu yn uniongyrchol i'r tîm rheoli adeiladu o'ch dewis chi.