Awards

Welcome to the LABC Building Excellence Awards 

Entries for the LABC Building Excellence Awards 2024 (for projects completed in 2023) are now closed and winners will be announced in late August. For more information about our awards please click on the boxes below.

Ffurflen gynnig ranbarthol 2018
Gallwch chi gynnig cwmni, unigolyn neu brosiect i gael gwobr Rhagoriaeth Adeiladu Rhanbarthol yr LABC.
Dyddiadau cau rhanbarthol y gwobrau
Gallwch chi ddarganfod y dyddiad cau yn eich rhanbarth chi a dechrau cyflwyno eich cynigion ar gyfer 2018!
Categorïau, beirniadu a phwy sy'n gymwys
Gallwch chi gael gwybod gofynion cymhwysedd eleni, y categorïau a'r meini prawf beirniadu.
Cwestiynau cyffredin am wobrau'r LABC
Oes gennych chi gwestiwn am Wobrau'r LABC? Mae eich ateb yma.
Ynglŷn â gwobrau'r LABC
Gallwch chi ganfod pam dylech chi gynnig am wobrau'r LABC eleni.
Rownd Derfynol Fawr 2018
Enillwyr teilwng gwobrau'r LABC, archebwch eich tocynnau ar gyfer Rownd Derfynol Fawr 2018!