Gyrfaoedd

Mae gyrfa ym maes rheoli adeiladu yn cynnig cyfle unigryw i ymwneud â bron bob agwedd ar y broses adeiladu.

Mae'n gallu rhoi'r cyfle i chi i weithio gydag amrywiaeth o bobl, o arbenigwyr technegol ac adeiladwyr proffesiynol i aelodau o'r cyhoedd sy'n gwneud gwaith adeiladu am y tro cyntaf erioed.

Find a building control job

We advertise local council building control jobs from throughout England and Wales.

Find a job on the Building Control Careers & Jobs website

Search for jobs in local authorities across England and Wales and find out more about the benefits, responsibilities and the skills employers are looking for. Explore job profiles, case studies, careers advice and information about LABC training and qualifications.

Bhavesh Patel wins Trainee of the Year 2018

Read about his nomination and watch a video where he explains about his experience with building control and how he feels winning this fantastic award.

Stori Angela

Mae Angela Edwards yn Rheolwr Rheoli Adeiladu yng Nghyngor Bassetlaw. Roedd gan Angela ddiddordeb mewn adeiladau ers yn ifanc, ac aeth hi i mewn i faes rheoli adeiladu pan nad oedd llawer o fenywod eraill yn gweithio yn y maes.

Darllen stori Jack

Jack Pritchard oedd enillydd Hyfforddai y Flwyddyn yr LABC yn 2016 - dyma ei stori.