Gwobrau

Popeth am wobrau Rhagoriaeth Adeiladu'r LABC, gan gynnwys sut i ymgeisio am wobr ranbarthol, archebu eich lle yn y Rownd Derfynol Fawr, categorïau a meini prawf beirniadu, enillwyr y gorffennol a llawer mwy... 

(Oes arnoch chi angen gorffen eich cynnig am wobr? Ewch i Submittable: http://bit.ly/2FusD2e)

Ffurflen gynnig ranbarthol 2018
Gallwch chi gynnig cwmni, unigolyn neu brosiect i gael gwobr Rhagoriaeth Adeiladu Rhanbarthol yr LABC.
Dyddiadau cau rhanbarthol y gwobrau
Gallwch chi ddarganfod y dyddiad cau yn eich rhanbarth chi a dechrau cyflwyno eich cynigion ar gyfer 2018!
Categorïau, beirniadu a phwy sy'n gymwys
Gallwch chi gael gwybod gofynion cymhwysedd eleni, y categorïau a'r meini prawf beirniadu.
Cwestiynau cyffredin am wobrau'r LABC
Oes gennych chi gwestiwn am Wobrau'r LABC? Mae eich ateb yma.
Ynglŷn â gwobrau'r LABC
Gallwch chi ganfod pam dylech chi gynnig am wobrau'r LABC eleni.
Rownd Derfynol Fawr 2018
Enillwyr teilwng gwobrau'r LABC, archebwch eich tocynnau ar gyfer Rownd Derfynol Fawr 2018!