Skip to main content

Croeso i LABC

Mae’r LABC (Rheoliaeth Adeiladu Awdurdodau Lleol) yn fudiad aelodaeth dielw sy’n cynrychioli timau rheolaethi adeiladu pob awdurdod lleol yng Nghymru a Lloegr. Mae ein haelodau’n sicrhau fbod pob adeilad yn gyfanheddol, yn ddiogel, yn sych ac yn gynnes. Mae gennym dros 3,000 o dechnegwyr adeiladu a syrfewyr proffesiynol yn gweithio i reoli adeiladu mewn awdurdodau lleol, ac rydym yn darparu gwasanaeth cenedlaethol cyson gan ei gyflawni’n lleol.