Skip to main content

Croeso i LABC

Mae’r LABC (Rheoliaeth Adeiladu Awdurdodau Lleol) yn fudiad aelodaeth dielw sy’n cynrychioli timau rheolaethi adeiladu pob awdurdod lleol yng Nghymru a Lloegr. Mae ein haelodau’n sicrhau fbod pob adeilad yn gyfanheddol, yn ddiogel, yn sych ac yn gynnes. Mae gennym dros 3,000 o dechnegwyr adeiladu a syrfewyr proffesiynol yn gweithio i reoli adeiladu mewn awdurdodau lleol, ac rydym yn darparu gwasanaeth cenedlaethol cyson gan ei gyflawni’n lleol.

 • Eich Prosiect Adeiladu

  Cymorth â rheoliadau adeiladu i berchenogion tai, datblygwyr tai a datblygwyr masnachol, o'r cyfnod cyn ymgeisio hyd at gwblhau'r gwaith.

  Find out more
 • Cynllun Awdurdod Partner

  Cynllun Awdurdod Partner yr LABC: Gallwch ddewis eich syrfëwr rheoli adeiladu eich hun i weithio gydag ef.

  Find out more
 • Rheoliadau Adeiladu

  Dogfennau Cymeradwy, adnoddau ac arbenigedd yr LABC i helpu â'ch prosiectau adeiladu yng Nghymru a Lloegr.

  Find out more