Skip to main content

Rydych yma

Amdanom ni

Two men looking at building design plans. Local authority building control (LABC)

Mae gennym yr arbenigedd i sicrhau bod adeiladau’n ddiogel ledled Cymru a Lloegr.

Mae’r LABC yn cynrychioli timau rheolaethi adeiladu pob awdurdod lleol yng Nghymru a Lloegr. Mae ein haelodau’n cydweithio â pherchenogion adeiladau, perchenogion tai, penseiri, llunwyr cynlluniau, datblygwyr, contractwyr adeiladu a gweithwyr proffesiynol eraill i sicrhau bod adeiladau’n ddiogel, yn iach ac yn effeithlon i fodloni’r safonau a osodir gan y rheoliadau adeiladu.

Mae gennym dros 3,000 o dechnegwyr adeiladu a syrfewyr proffesiynol yn gweithio mewn awdurdodau lleol, ac rydym yn darparu gwasanaeth cenedlaethol cyson gan ei gyflawni’n lleol. Rydym yn archwilio cynlluniau ac yn rhoi adborth cyn i waith adeiladu ddechrau, ac rydym hefyd yn mynd i safleoedd i archwilio camau datblygu allweddol mewn gwaith adeiladu. Aelodau’r LABC sydd hefyd yn gwneud y gwaith gorfodi yn y diwydiant mewn achosion o ymarfer gwael peryglus, bwriadol neu ailadroddus sy’n golygu nad yw adeiladau’n cydymffurfio â safonau. Rydym hefyd yn rhoi sylw i adeileddau peryglus i sicrhau eu bod nhw’n cael eu gwneud yn ddiogel.