Skip to main content

Rydych yma

Datblygwyr Tai ac Adeiladwyr

Ar gyfer prosiectau bach, canolig neu fawr, yr LABC yw eich gwasanaeth datrysiadau adeiladu arbenigol cenedlaethol. Yr holl ffordd o ddylunio a cheisiadau ymlaen llaw hyd at gwblhau’r gwaith, mae ein cyngor technegol arbenigol a’n datrysiadau arbed costau’n lleihau risgiau ac yn sicrhau bod prosiectau’n cael eu cwblhau at y safon uchaf. Rydym yn hyderus na all unrhyw sefydliad arall gynnig cyngor ac arbenigedd technegol mor fanwl a chynhwysfawr, o ddiangfeydd, mynediad ac acwsteg i effeithlonrwydd ynni a chynaliadwyedd.

Mae defnyddio syrfëwr rheolaethi adeiladu awdurdod lleol yn sicrhau bod eich prosiect mewn dwylo da drwy ddarparu:

  • Cyngor cyn ymgeisio
  • Un pwynt cyswllt
  • Ffynhonnell ddiguro o gyngor technegol arbenigol
  • Gwybodaeth leol unigryw a mynediad at gofnodion amodau presennol y tir a draenio
  • Perthynas wedi’i sefydlu ag adrannau cynllunio, priffyrdd ac iechyd amgylcheddol a’r gwasanaeth tân
  • Ateb ymholiadau’n gyflym
  • Dehongliadau cyson
  • Gwerth – fel mudiad dielw dim ond costau’r gwasanaethau a godir.

Mae ein timau rheolaethi adeiladu awdurdod lleol yn darparu datrysiadau cost-effeithiol ar draws pob math o brosiectau mewn gwahanol feysydd gan gynnwys: