Skip to main content

Rydych yma

Gwasanaethau ynni

Yr LABC sy’n darparu’r amrywiaeth ehangaf o gyngor, profion a chyfrifiadau ym meysydd ynni a chynaliadwyedd. Darperir y rhan fwyaf o wasanaethau gan ein syrfewyr rheolaethi adeiladu hyfforddedig arbenigol, ac maent yn cynnwys:

Os nad yw’r gwasanaeth sydd ei angen arnoch wedi’i restru, cysylltwch â ni.

I gael dyfynbris neu i drafod eich gofynion penodol chi, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost i consult@labc.co.uk, llenwi’r ffurflen gais hon ar-lein am ddyfynbris neu ffonio 020 7091 6868.