Skip to main content

Rydych yma

Cwrdd â’n Tîm Hyfforddi

Ein hyfforddiant gwobredig yw’r unig hyfforddiant i’r diwydiant sy’n cael ei ddiweddaru’n gyson i gyd-fynd â newidiadau i’r rheoliadau. Felly, nid yw’n syndod ein bod wedi ein sefydlu ein hunain fel safon y diwydiant yn gyflym – nid dim ond i weithwyr proffesiynol rheolaethi adeiladu, ond hefyd i gynllunwyr, dylunwyr, penseiri, syrfewyr, adeiladwyr tai a datblygwyr.

Rydym yn adolygu ac yn ehangu ein portffolio o gyrsiau’n gyson – gan ymateb i’r galw gan y diwydiant er mwyn gallu cyflwyno cyrsiau newydd drwy gydol y flwyddyn. Mae ein cyrsiau’n dechrau o gyn lleied â £70 (hyd yn oed llai os ydych yn trefnu cwrs mewnol) ac rydym yn darparu hyfforddiant hygyrch o safon uchel i weithwyr proffesiynol ym maes adeiladu sy’n rhoi gwerth gwych am arian ac ar gael ym mhob cwr o’r wlad! Mae ein cyrsiau wedi’u dylunio i ddileu’r malu awyr a chanolbwyntio ar fusnes, ac maent yn ddelfrydol i unrhyw un sy’n dychwelyd i’r diwydiant, yn dechrau ymwneud yn fwy gweithredol ag ef neu a hoffai gael ei atgoffa. Caiff ein cyrsiau i gyd eu cynnal gan arbenigwyr uchel eu parch yn y diwydiant.

I weld beth sydd gennym ar y gweill, ewch i’n calendr ‘beth sy’n digwydd’ neu porwch drwy ein catalog o gyrsiau a chynadleddau. I gael mwy o wybodaeth am unrhyw ymholiad sy’n ymwneud â hyfforddiant, cysylltwch â’n tîm hyfforddiant.

Mae datblygiad proffesiynol parhaus yn ffordd o gynnal gwybodaeth a sgiliau proffesiynol hanfodol drwy ddysgu mewn modd strwythuredig. Bydd yr LABC yn darparu tystysgrifau datblygiad proffesiynol parhaus i’n holl gyrsiau hyfforddiant a chynadleddau.

 Marianne Stanton - Training Services Coordinator

 T: 0207 091 6876

 E: Marianne.stanton@labc.co.uk