Skip to main content

Rydych yma

Swyddfa

Boed yn dŵwr mewn dinas, yn bencadlys corfforaethol, yn ddatblygiad sbeciannol neu’n ddefnydd cymysg; mae gan dimau rheolaethi adeiladu awdurdodau lleol brofiad diguro ar draws sbectrwm datblygu swyddfeydd. Dyma pam mai ein timau rheolaethi adeiladu awdurdod lleol yn aml yw’r dewis cyntaf o ran darparu gwasanaethau rheolaethi adeiladu ar y prosiectau a’r datblygiadau mwyaf technegol gymhleth. Mae gennym y wybodaeth arbenigol i ymdrin ag unrhyw fater Rheoliadau Adeiladu; o ddiangfeydd a pheirianneg tân, i fynediad ac acwsteg, i effeithlonrwydd ynni a chynaliadwyedd, mae gan ein syrfewyr arbenigedd technegol eithriadol o eang a dwfn.

Cyn dechrau prosiect, bydd arnoch angen cyngor proffesiynol ynglŷn â chynlluniau eich gwaith adeiladu. Dylech geisio cyngor proffesiynol ynglŷn â llunio cynlluniau eich gwaith adeiladu. Gallwch chwilio yn Sefydliad Siartredig y Technolegwyr Pensaernïol neu Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain am gysylltiadau yn eich ardal.

Bydd angen cais rheoliadau adeiladu ar gyfer eich datblygiad. I gwblhau eich datblygiad, efallai y bydd angen rhai, neu’r cyfan, o’r canlynol hefyd (nid yw’r rhestr hon yn hollgynhwysol):

Astudiaeth Achos: Pencadlys y Cooperative.

I gael mwy o wybodaeth am unrhyw beth uchod, cysylltwch â Martin Taylor yn martin.taylor@labc.co.uk neu drwy ffonio Lorna Stimpson yn 07525 967226.

Mae’r LABC hefyd yn darparu nifer o wasanaethau eraill gan gynnwys:
HyfforddiantManylion cofrestredig  -  Gwasanaethau datrysiadau tân  -  Gwasanaethau ymgynghori LABCDod o hyd i’ch awdurdod lleol  -  Ffurfio partneriaeth â’r tîm LABC o’ch dewis