Skip to main content

Rydych yma

Adwerthu

Mae syrfewyr rheolaethi adeiladu awdurdodau lleol yn darparu gwasanaethau rheolaethi adeiladu i ganolfannau siopa mawr, archfarchnadoedd, datblygiadau defnydd cymysg, rhaglenni sy’n cael eu cyflwyno’n genedlaethol a pharatoi adeiladau ar raddfa fach. Mae ein syrfewyr wedi cael eu dewis i ddarparu gwasanaethau rheoli adeiladu ar rai o’r prosiectau a’r datblygiadau mwyaf technegol gymhleth; mae ein cyfraniad cynnar yn ychwanegu gwerth gwirioneddol at y broses ddylunio.

Cyn dechrau prosiect, bydd arnoch angen cyngor proffesiynol ynglŷn â chynlluniau eich gwaith adeiladu. Dylech geisio cyngor proffesiynol ynglŷn â llunio cynlluniau eich gwaith adeiladu. Gallwch chwilio yn Sefydliad Siartredig y Technolegwyr Pensaernïol neu Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain am gysylltiadau yn eich ardal.

Bydd angen cais rheoliadau adeiladu ar gyfer eich datblygiad. I gwblhau eich datblygiad, efallai y bydd angen rhai, neu’r cyfan, o’r canlynol hefyd (nid yw’r rhestr hon yn hollgynhwysol):

Astudiaeth Achos: Siop Flaenllaw Gynaliadwy Marks and Spencer

I gael mwy o wybodaeth am unrhyw beth uchod, cysylltwch â Martin Taylor yn martin.taylor@labc.co.uk neu drwy ffonio Lorna Stimpson yn 07525 967226.

Mae’r LABC hefyd yn darparu nifer o wasanaethau eraill gan gynnwys:
HyfforddiantManylion cofrestredig  -  Gwasanaethau datrysiadau tân  -  Gwasanaethau ymgynghori LABCDod o hyd i’ch awdurdod lleol  -  Ffurfio partneriaeth â’r tîm LABC o’ch dewis