Skip to main content

Rydych yma

Addasiadau

Mae’r LABC yn darparu gwasanaeth datrysiadau adeiladu cyflawn i bob prosiect addasu gan gynnwys rheolaeth adeiladu, gwarantau adeiladu, peirianneg adeileddol a thân, ymgynghori acwstig a phrofion effeithlonrwydd ynni i wneud yn siŵr bod eich prosiect wedi’i adeiladu’n ddiogel gan fodloni’r safonau diweddaraf.

Sut gall tîm rheoli adeiladu eich awdurdod lleol helpu

Mae defnyddio syrfëwr rheolaethi adeiladu cyngor lleol yn golygu y gallwch fod yn siŵr bod eich prosiect mewn dwylo da:

  • Cyngor cyn ymgeisio – gallwn eich helpu i reoli eich prosiect o’r dechrau i’r diwedd
  • Un pwynt cyswllt – nid ydym byth yn bell i ffwrdd, ac nid ydym yn cyfyngu ar nifer yr archwiliadau
  • Ffynhonnell ddiguro o gyngor technegol arbenigol
  • Gwybodaeth leol unigryw a mynediad at gofnodion yn ymwneud ag amodau’r tir a draenio
  • Perthynas wedi’i sefydlu ag adrannau cynllunio, priffyrdd ac iechyd amgylcheddol a’r gwasanaeth tân
  • Ateb ymholiadau’n gyflym
  • Gwerth – fel mudiad dielw dim ond costau’r gwasanaethau a godir
  • Byddwn yn gwirio eich cynlluniau a’ch manylion cyn i chi ddechrau’r gwaith ar y safle fel eich bod yn gwybod eu bod yn cydymffurfio â rheoliadau adeiladu.

I gael mwy o wybodaeth am unrhyw beth uchod, cysylltwch â Martin Taylor yn martin.taylor@labc.co.uk neu drwy ffonio Lorna Stimpson yn 07525 967226.

Mae’r LABC hefyd yn darparu nifer o wasanaethau eraill gan gynnwys:
HyfforddiantManylion cofrestredig  -  Gwasanaethau datrysiadau tân  -  Gwasanaethau ymgynghori LABCDod o hyd i’ch awdurdod lleol  -  Ffurfio partneriaeth â’r tîm LABC o’ch dewis