Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol

Gwasanaethau diduedd a phroffesiynol ledled Cymru a Lloegr.

I Berchenogion Tai

Ydych chi'n ymestyn, yn adnewyddu neu'n adeiladu eich cartref? Mae rheoli adeiladu'n rhoi tawelwch meddwl i chi – cewch chi weld yma sut gallwn ni eich helpu chi.

I Weithwyr Proffesiynol

Gallwn ni weithio gyda chi ar eich prosiectau i'ch arwain chi drwy'r rheoliadau adeiladu, o ddylunio hyd at gwblhau.

I Aelodau

Adnoddau technegol, dysgu a chymwysterau, marchnata, safonau, ISO a gwasanaethau cynghori awdurdodau lleol.

Canllawiau a dogfennau'r Rheoliadau Adeiladu

Mae'r Rheoliadau Adeiladu yn sicrhau bod pob adeilad yn ddiogel, yn iach, yn gynhwysol ac yn perfformio'n dda.

Mae ein hadran canllawiau yn cynnwys y set lawn o Ddogfennau Cymeradwy Cymraeg a Saesneg, adnoddau technegol ac arbenigedd i helpu â'ch prosiectau adeiladu ac i fodloni gofynion y Rheoliadau Adeiladu.

Qualifications

We keep our members abreast of changes to the building regulations, expand their knowledge with our CPD pathways and provide formal accredited qualifications, including an apprenticeship degree with the University of Wolverhampton. 

Gallwn ni eich helpu chi ag asesiadau risg tân, dadansoddiadau, ymgynghoriadau a mwy...

Rydyn ni'n darparu amrywiaeth o wasanaethau pwysig, o asesiadau risg tân a pheirianneg i gyngor, profion a chyfrifiadau ym meysydd egni a chynaliadwyedd. Mae gweithio drwy gynghorau lleol yn golygu ein bod ni'n gallu cynnig prisiau cystadleuol a gwasanaeth effeithlon, trwyadl. Rydyn ni yma i helpu.

Pam dewis yr LABC?

Mae'r LABC yn gasgliad o holl arbenigedd, sgiliau ac adnoddau rheoli adeiladu dros 3,000 o weithwyr proffesiynol sy'n gweithio ar draws pob awdurdod lleol yng Nghymru a Lloegr. Rydyn ni'n gweithio gyda pherchenogion tai, dylunwyr, gweithwyr adeiladu proffesiynol a gwneuthurwyr i sicrhau bod prosiectau adeiladu'n bodloni'r safonau a ddiffinnir yn y rheoliadau adeiladu.

Mae gwneud pethau'n iawn mor hawdd ag LABC!

Cysylltu â ni

Mae ein rhwydwaith cenedlaethol o syrfewyr yn darparu gwasanaethau rheoli adeiladu i chi yn lleol. Rydyn ni'n ddiduedd, ac rydyn ni yma i'ch amddiffyn chi.