Skip to main content

Rydych yma

Elusen y flwyddyn yr LABC: Pancreatic Cancer UK

Pancreatic Cancer UK logo - LABC Charity of the Year

Bob blwyddyn, mae Llywydd yr LABC yn dewis elusen i'w chefnogi. Eleni, mae Richard Scott wedi dewis yr elusen Pancreatic Cancer UK.

LABC President Richard Scott training for Pancreatic Cancer UKFel rhan o'i waith codi arian, cymerodd Richard (y cyntaf ar y chwith yn y llun) ran mewn her arfordir i arfordir ar 15 ac 16 Ebrill 2017.

Dechreuodd o gerflun enwog Eric Morecambe ym Morecambe ar yr arfordir gorllewinol a theithiodd drwy Ardal y Llynnoedd, Dyffrynnoedd Swydd Efrog a Gweunydd Gogledd Swydd Efrog i Whitby drwy Fwlch Buttertubs; roedd yr her hon yn mesur tua 140 milltir dros y ddau ddiwrnod.

Mae Pancreatic Cancer UK yn cefnogi pawb y mae'r clefyd yn effeithio arnynt, yn buddsoddi mewn ymchwil, yn lobïo am fwy o gydnabyddiaeth i ganser pancreatig, ac ar gael i gefnogi unrhyw un sy'n rhan o'r frwydr.

I noddi Richard yn ei her fawr, gallwch roi yn JustGiving a gallwch ddarllen pam mae Richard wedi dewis yr elusen hon yn y rhifyn hwn o'r Cyfnodolyn Rheoli Adeiladu RICS

Dyma dudalen JustGiving Richard