Skip to main content

Rydych yma

Addysg

Mae gan dimau rheolaethi adeiladu awdurdodau lleol brofiad diguro yn y sector addysg. Mae gennym y wybodaeth arbenigol i ymdrin ag unrhyw fater Rheoliadau Adeiladu; o ddiangfeydd a pheirianneg tân, i fynediad ac acwsteg, i effeithlonrwydd ynni a chynaliadwyedd. Cynradd, Uwchradd, Academi, Ysgol Rydd, Coleg Addysg Bellach neu Brifysgol, nid oes gan unrhyw sefydliad arall arbenigedd technegol na phrofiad mor eang a dwfn.

Cyn dechrau prosiect, bydd arnoch angen cyngor proffesiynol ynglŷn â chynlluniau eich gwaith adeiladu. Dylech geisio cyngor proffesiynol ynglŷn â llunio cynlluniau eich gwaith adeiladu. Gallwch chwilio yn Sefydliad Siartredig y Technolegwyr Pensaernïol neu Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain am gysylltiadau yn eich ardal.

Bydd angen cais rheoliadau adeiladu ar gyfer eich datblygiad. I gwblhau eich datblygiad, efallai y bydd angen rhai, neu’r cyfan, o’r canlynol hefyd (nid yw’r rhestr hon yn hollgynhwysol):

Astudiaeth Achos: Coleg Fairfield Farm, Westbury, Wiltshire..

I gael mwy o wybodaeth am unrhyw beth uchod, cysylltwch â Martin Taylor yn martin.taylor@labc.co.uk neu drwy ffonio Lorna Stimpson yn 07525 967226.

Mae’r LABC hefyd yn darparu nifer o wasanaethau eraill gan gynnwys:
HyfforddiantManylion cofrestredig  -  Gwasanaethau datrysiadau tân  -  Gwasanaethau ymgynghori LABCDod o hyd i’ch awdurdod lleol  -  Ffurfio partneriaeth â’r tîm LABC o’ch dewis